'सृष्टिको फूल' एल्बममा भएका ३ वटा गीतहरु छन्

प्यारो लाग्यो ...... CRBT : 0160014470 PRBT : 60514365 शब्दः डी.बी. टुहुरो संगीतः मोहन सहयात्री स्वरः शिव परियार प्रस्तुतकर्ताः गौरीकिरण डाँगी

मातृभूमि हाम्रै हो .... CRBT : 0160014469 PRBT : 60514364 शब्दः डी.बी. टुहुरो संगीतः मोहन सहयात्री स्वरः मोहन सहयात्री प्रस्तुतकर्ताः गौरीकिरण डाँगी
केही विराएँ कि …….. स्वरः अन्जु पन्त शब्दः डी. बी. टुहुरो संगीतः मोहन परियार सहयात्री एल्बमः सृष्टिको फूल प्रस्तुती : गौरीकरण डाँगी Kehi Biraeki...CRBT-0160015308, PRBT-60515371, UTL-7738505, SMART-11181

,